Disclaimer

GeldSlim, ook handelend onder de namen Blue Paprika coaching & training, Financiële Intelligentie en Richard Kaart (hierna ‘GeldSlim’) besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud, betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data, informatie en uitspraken tijdens live en online coaching en trainingen.

Toch kan GeldSlim niet instaan voor de volledigheid, juistheid, of actualiteit van de aangeboden data in welke vorm dan ook. Met andere woorden: aan de verstrekte gegevens (inclusief al het cursusmateriaal in welke vorm dan ook) kunnen geen rechten worden ontleend.

GeldSlim is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede live of online coaching of trainingen.

Voor de inhoud van beweringen, meningen, uitingen in artikelen, mededelingen op pagina’s van de website alsmede live en of online coaching en trainingen kan GeldSlim op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden. GeldSlim is
niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Alle informatie (inclusief eventuele koersen, rentetarieven, resultaten van berekeningen, et cetera) zijn van algemene aard en zijn nooit bedoeld als een persoonlijk advies. GeldSlim kan niet instaan dat de informatie (inclusief alle live en of online coaching en trainingen) geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.

Als je de beslissing om verplichtingen aan te gaan neemt op basis van uitsluitend de informatie op onze website en gegeven tijdens coaching en trainingen, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Geld investeren zonder risico bestaat namelijk niet. Geld investeren brengt altijd risico’s met zich mee.

Denk aan onzekerheid over bijvoorbeeld het rendement dat je maakt, de mate waarin je inleg veilig is en de vraag wanneer je over je geld kunt en wilt beschikken. Bepaal welke onzekerheden voor jou acceptabel zijn, voordat je je geld investeert.

Beleggen en investeren kan meer opleveren dan sparen, zeker als je voor langere tijd investeert. Dat is deels de beloning voor het feit dat je investering op korte termijn niet alleen meer, maar ook minder waard kan worden. Ga je investeren dan is het belangrijk dat je de risico’s hiervan goed begrijpt.

Dus, daarom ook de standaard zinnen:
A. Beleggen en investeren kennen risico’s. Je kunt (een deel van je) inleg verliezen.
B. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geldslim draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders