Korte of lange termijn?

Vind je ook niet dat de wereld sinds 2020 enorm snel is veranderd? Het lijkt allemaal wel normaal geworden.
Heeft men van begin af aan niet voor niets gesproken over het nieuwe normaal?
Maar is het wel zo normaal allemaal? Kun je al die veranderingen nog een beetje bij benen?
Misschien jij wel, maar heel veel mensen niet. En dan is het goed om af en toe een beetje uit te zoomen, iets meer naar de lange termijn kijken en minder naar de korte termijn. Dus, korte of lange termijn? Daar gaan we in dit artikel op inzoomen 😊

Waarom korte of lange termijn?

Vaak wordt er gesproken over korte termijn politiek of een lange termijn strategie.
Het een is niet beter dan het andere, maar in een bepaalde context krijgt het juist wel een lading en betekenis. 

Soms moet je op korte termijn die ene rotte appel weggooien, zodat je op lange termijn betere appels kunt blijven eten. Dat is op korte termijn vervelend, maar op lange termijn is dat plezierig.

Wanneer het over geld gaat, of liever gezegd, wanneer het over jouw geld gaat, dan komen die verschillende termijnen vaak in conflict met elkaar.
Wat als je nu voor de lange termijn geld spaart bij een bank, is dat nu wel de juiste aanpak?
Of als je voor de korte termijn al je geld steekt in de aankoop van een huis, is dat dan wel de juiste strategie voor de lange termijn?

Dit artikel gaat je richting geven, zodat je met meer zekerheid beslissingen kunt nemen voor jezelf.

Waarom korte of lange termijn?

Kaders

Zoals gebruikelijk in deze artikelen, eerst wat kaders voordat we daadwerkelijk de diepte in gaan.

Korte of lange termijn? Over wat eigenlijk? Je wilt natuurlijk heel erg Geldslim worden en daarom gaat het over geld, natuurlijk. Maar, kijk ook breder dan alleen geld, want dan kun je nog meer waarde uit dit artikel halen. 

Korte of lange termijn? De term termijn vraagt sowieso om een duiding. Wat is nu een termijn precies? Hoe bepaal je een termijn? Herken je ook dat de waan van de dag je soms opslokt? En, wanneer je over een bepaalde periode terugkijkt, dan lijkt het allemaal wel mee te vallen, toch?

Definitie: 

Een termijn is een begrensde periode met een doorgaans vooraf vastgestelde duur waarop iets gaat gebeuren of iets gebeurd moet zijn.

Je hoort of leest soms weleens het volgende: binnen een termijn van x-jaar moet de lening terugbetaald worden . Of binnen de termijn van x-maanden moet een brug gebouwd zijn.

Goed, genoeg daarover. De diepte in!

Economie in één zin

Henry Hazlitt was een Amerikaanse journalist en werkte ondermeer voor de New York Times. Henry Hazlitt is vooral bekend van zijn boek ‘Economics in one lesson’ 

En die ene les brengt hij zelfs terug tot slechts 1 zin:

“The art of economics consists in looking not merely at the immediate but at the longer effects of any act or policy; it consists in tracing the consequences of that policy not merely for one group but for all groups.”

Of te wel:

“De kunst van de economie bestaat erin niet alleen naar de onmiddellijke, maar ook naar de langetermijngevolgen van elke handeling of politieke beslissing te kijken; zij bestaat erin de gevolgen van die handeling of beslissing na te gaan, niet alleen voor één groep, maar voor alle groepen.

De onderstaande video gaat over het boek: Economics in one lesson (lengte: 10 minuten).

Kijk met zo’n bril naar economie en politiek. Dan ontdek je dat er vrij weinig overblijft van wat zogenaamde economisten en politici op dit moment besluiten en doen.
De meeste van die beslissingen en acties zijn goed voor de korte termijn én voor een kleine selecte groep. 

Neem alle coronamaatregelen van de afgelopen jaren maar eens in beschouwing.
Er blijft heel weinig van het beleid over en dat word je snel duidelijk wanneer je naar landen kijkt die nauwelijks of géén maatregelen hebben getroffen.
Het resultaat is precies hetzelfde, maar zonder alle negatieve bij-effecten van alle steunpakketten en verplichte thuisopsluitingen.

Kijk vervolgens naar de zogenaamde energiecrisis, de verzonnen stikstofcrisis of de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
De beslissingen hebben allemaal een korte termijn effect voor ogen en zijn goed voor een bepaalde groep.

De overheid denkt niet aan jou

7 Generaties

Laten we eens kijken hoe de Indianen beslissingen namen (en misschien nog wel nemen).

De indianen hanteren de 7 generaties regel die werd geschreven in de Grote Wet van Vrede (the Great Law of Peace), de grondwet van de Iriquois confederatie.
Deze regel gaat over hoe andere mensen, dieren en de natuur in het algemeen behandeld moet worden. 

Met deze regel nemen zij niet alleen het ‘hier en nu’ in overweging, maar ook de toekomst van de komende generaties.
De beslissing moet de test van duurzaamheid van 7 generaties doorstaan. Anders wordt er iets anders besloten. 

Op deze wijze wordt er rekening gehouden met die nog geen ‘stem’ hebben. Bijvoorbeeld voor degenen die nog geboren moeten worden en ouderen waarvan de stem nu niet meeweegt. Zij kunnen namelijk wel last hebben van de besluiten die nu, hier in het heden worden genomen.

Waar het om gaat is het eigenbelang uit de publieke besluitvorming te halen.  

Bekijk ook deze video hierover (lengte: 7:01 minuten).
De video is een beetje sloom, maar absoluut de moeite waard. Speel ‘m desnoods op een snelheid van 1.25!

Korte of lange termijn?

Wanneer je deze twee visies combineert (Economics in one lesson en de 7 generaties regel), komen we tot de vrij simpele conclusie:

  • overheden en centrale banken bemoeien zich met teveel zaken en
  • de wereld is simpelweg te complex om standaard modellen te gebruiken. 

Van alle economische en politieke beslissingen is misschien wel 98% enorm schadelijk door het negeren van deze twee visies. 

  • Alle vormen van subsidies zijn goed voor een bepaalde groep, maar niet goed voor de rest. 
  • Alle vormen van belastingen en beschermingen (import belastingen om zo de productie in eigen land te beschermen) zijn goed voor een bepaalde groep, maar niet goed voor de rest. 
  • En de allergrootste zonde van allemaal: het rommelen met de rente (= prijs van geld) en de geldhoeveelheid. Dat maakt dat we nu in enorme problemen zijn gekomen. 

Wanneer overheden en banken de twee bovengenoemde visies hadden toegepast, was na de schuldencrisis van 2007/2008 de boel direct ontploft.
Korte termijn pijn, maar dan hadden we nu die problemen niet gehad. Nu zijn de problemen een stuk groter dan 10-15 jaar geleden.
Sterker nog, als we de twee visies eerder hadden gehanteerd, waren we zeer waarschijnlijk nooit in de problemen gekomen! 

Nu worden de GIPS landen (Griekenland, Italië, Portugal en Spanje) continue gered met het bijdrukken van euro’s.
Die euro’s ga jij en de generaties na jou in de vorm van armoede, schaarste en belastingen betalen.
Korte termijn fijn, maar lange termijn pijn, heel veel pijn. 

En nu jij, korte of lange termijn?

En nu jij: korte of lange termijn?

Het grootste probleem wanneer je naar je eigen financiële situatie kijkt is dat alle lange termijn plannetjes om zeep worden geholpen door een korte termijn denkende overheid en centrale bank.

Waarom?
Met al dat lenen en verkwisten (eh.. uitgeven) van de overheid, is geld nodig, heel veel geld. Daar gaan de investeerders voor zorgen, want 2025 gaan er nieuwe regels gelden voor Box 3 van het belastingstelsel.
Kort door de bocht, je gaat veel en veel meer belasting betalen over iets waarover al minstens 1 x belasting is betaald. 

Dubbele pijn en dat ontmoedigt sparen en investeren.

Best slim van zo’n overheid, want al die slechte maatregelen/plannen/ideeën zijn bijzonder inefficiënt en kosten bakken met geld. En zo kunnen we voorlopig doorgaan met slechte ideeën uitrollen.

Anekdote:
Laatst vertelde een vriend van mij een mooi en tegelijkertijd tragisch verhaal van hoe het op kleine schaal misgaat. Hier komt het:

Zijn bedrijf maakt software voor het onderwijs. Ja, het is een privaat bedrijf en maakt winst.
Daarmee maken ze hun huidige software nog beter, sneller, slimmer en af en toe organiseren ze een bedrijfsuitje – de boefjes! 

De overheid dacht er het zijne van en ging soortgelijke software ontwikkelen om dit bedrijf de nek om te draaien.
De overheid en software?? Dat gaat nooit goed.
Fast forward 3-4 jaar vooruit: de stekker is uit dit falende project gehaald en de (gemeenschaps-)kosten zijn geraamd op zo’n 20-25 miljoen euro. Gewoon weg…

20-25 miljoen lijkt natuurlijk niet zo veel als je Den Haag over miljarden hoort praten alsof het tientjes zijn, maar dit voorbeeld staat natuurlijk niet op zich. Hier zijn duizenden voorbeelden van. 

Waar komt dit geld vandaan? Ja, van jou, de belastingbetaler, natuurlijk. 
Hier worden geen kamervragen over gesteld.

Dat maakt dat elke prikkel om vooruit te denken hiermee ontnomen wordt. 

Lange termijn keuzes?

Sparen bij de bank?

Nee, dat doen we niet meer. Kijk wel uit. Nou ja, een beetje voor noodgevallen. 

Vastgoed dan?

Ik ben een groot voorstander van vastgoed, maar door het vele bijprinten van geld, zijn de huizenprijzen door het dak gegaan.
De rente loopt nu langzaam op en onze vriend Hugo de Jonge stelt ook draconische maatregelen in het verschiet. Zit je al in vastgoed, ga dan lekker door, maar om nu te beginnen met vastgoed, zou wel eens minder goed kunnen zijn.

Aandelen dan?

Aandelen of ETFs zijn altijd geweldig geweest. Met gemiddeld zo’n 7% rendement op jaarbasis doe je het best goed. Gemiddeld dan, hè? Ga je selectief te werk dan kunnen je rendementen nog een veelvoud oplopen. 

Maar ook hier is het hetzelfde als met de vastgoedwereld: de prijzen zijn zó hard omhoog gegaan terwijl bedrijven veel minder winst hebben gemaakt door alle opsluitingen van consumenten. Natuurlijk, bleven consumenten online consumeren, maar het aantal faillisementen – vooral in het MKB – gaat snel oplopen en dat druppelt hard door in de rest van de economie.

Crypto dan?

Met crypto kun je gigantische winsten maken, maar andersom ook. Het is daarom heel belangrijk dat je weet wat je doet.
De meeste mensen volgen een of andere YouTuber en doen wat hij of zij doet.
Dan loop je letterlijk achter de feiten aan. Maar goed, het kan.

Goud en zilver dan?

Oh… hier zou ik een apart artikel aan moeten wijden. Dit is zeker een reële slechte optie, want je koopt namelijk écht geld en niet letters en getallen op een papiertje (lees: euro).

Wanneer je kijkt naar de koopkracht van goud (en zilver) dan is die koopkracht min of meer gelijk gebleven over tientallen jaren.
Maar, echt lekker rendement maak je hier niet mee.
Het is wel een goed beschermingsmiddel tegen koopkrachtverlies. Later meer hierover.

Bitcoin dan?

Voor nu last but not least, Bitcoin. Net als goud staat Bitcoin buiten het monetaire systeem.
Overheden en banken haten Bitcoin of ze snappen het niet. Met hun knappe koppen wordt het lastig aan te nemen dat ze Bitcoin niet snappen.
Maar het vormt wel een bedreiging voor het monetaire stelsel en dus hun machtspositie. 

Daarbij bezit Bitcoin alle eigenschappen van goud en nog beter, maar Bitcoin heeft natuurlijk niet de historische trackrecord van goud. 

Korte of lange termijn?

Aan alle kanten wordt lange termijn-denkers gepest en ontmoedigd.
En je bent bijna een crimineel als je spaart of investeert. 

Zie ook: Sparen is goed
Neem de twee visies van hierboven mee in je beslissingen. 

  • Wat zijn de langetermijngevolgen van mijn beslissing en is dit niet alleen goed voor mij, maar ook voor de wereld? 

Wanneer je vandaag consumeert (en dat moet af en toe gebeuren) heeft dat een impact op je portemonnee. Je kunt andere dingen namelijk niet doen. En wanneer je vandaag consumeert, heeft dat impact op de wereld.

Door jouw consumptie worden er ergens op de wereld grondstoffen gewonnen, verplaatst, gemaakt tot een (half-)fabrikaat, weer verplaatst, het wordt een product, weer verplaatst enzovoorts tot dat het bij jou in huis staat bij wijze van spreken. 

  • Wordt de wereld beter of slechter van jouw aankoop? 
  • En wat is de impact van jouw beslissing op 7 generaties na jou?

Dat is misschien niet zo gemakkelijk te overzien, maar het simpele feit dat je deze vraag meeneemt in je beslissingen, zorgt misschien al voor andere keuzes. 

Investeren heeft altijd een lange termijn perspectief en heeft ook consequenties in het hier en nu.

Natuurlijk kun je over het energievraagstuk van Bitcoin vallen en dat is ook mooi voer voor een blog, want het grootste deel van de energie die Bitcoin gebruikt is overtollige of rest energie. Anyway, dat voor later. 

Denk je Korte of lange termijn?

Samenvatting

Korte of lange termijn?
Het word je niet makkelijk gemaakt met een korte termijn denkende overheid en centrale bank.
De inflatie (100% het gevolg van dramatische overheidsbeslissingen en draconisch beleid van de centrale bank, niks Corona, oorlog, energiecrisis of wat voor crisis er morgen uit de hoge hoed wordt getoverd) dwingt je haast om alleen maar in het hier en nu te denken.

Dat hier en nu denken is erg mindful –  lekker doen, maar vergeet je toekomstige-ik niet en de generaties die na jou komen ook niet. 

Vragen of hulp nodig, neem contact op.

Dat is financieel leiderschap.

Veel succes 🍀

Richard 💪🎯

e-boek Geldslim in 3 stappen

Gratis e-boek "Geldslim in 3 stappen"

Geldslim draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches